In Enschede is sprake van een groeiende groep van kwetsbare inwoners. Door de individualisering van de samenleving die al vele jaren gaande is, is het voor sommige mensen steeds moeilijker om een zinvolle invulling van de dag te vinden. Je wilt wel maar door de lange periode van ‘buiten de maatschappij staan’, is het moeilijk om daar weer deel van uit te maken. Soms heb je een steuntje in de rug nodig om datgene te gaan doen waardoor je je weer gewaardeerd voelt in de maatschappij. Stichting Enschedese Verbinding wil deze doelgroep helpen om weer een zinvolle invulling van de dag te krijgen. Dit kan door middel van “samen met een vrijwilligerscoach zoeken naar een leuke vrijwilligersplek” maar het kan ook begeleiding/ondersteuning betekenen naar betaald werk middels jobcoaching. De Stichting is in februari 2018 gestart en vooralsnog richten we ons met name op het samen met de vrijwilliger zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Dit doen we door inzet van opgeleide vrijwilligerscoaches (zelf ook vrijwilliger) die samen met de vrijwilliger op zoek gaan naar een passende tijds-invulling en dagritme/structuur. Deze vrijwilligers zijn volwassen dus 18+


Stichting Enschedese Verbinding is er voor contact tussen mensen onderling (verbindingen leggen), bij voorkeur zoveel mogelijk persoonlijk. Dat is ook de reden waarom wij er bewust voor kiezen geen gebruik te maken van alle moderne sociale media instrumenten. Dus bij de Enschedese Verbinding zie je geen Facebook, Instagram, Twitter of Linked In.


Onder 'nieuws' staat steeds het meest aktuele nieuws van EV. Dit wordt regelmatig bijgewerkt waarin de nieuwe ontwikkelingen worden vermeld.  Daarnaast vinden we het prettig dat mensen persoonlijk langs komen op ons kantoor bij de HUB. Vooralsnog zijn wij aanwezig op de maandag, dinsdag en donderdag. Van tevoren even bellen/mailen heeft de voorkeur zodat je niet voor niks komt.