Doelstelling


Doelstelling van Stichting Enschedese Verbinding is: 'het begeleiden en coachen van kwetsbare inwoners van Enschede (18+) om hen te laten participeren in de maatschappij'

Dit doen we via verschillende initiatieven. Organisaties waar we mee samenwerken zijn: Mediant, Tactus, Aveleijn, DTZC, Libereijn, Radar/Sven, InteraktContour, IVMV, Sportaal, Enschedese Uitdaging, Eurus, Zekere Basis, M-pact en gemeente Enschede. In de nabije toekomst gaan we nog meer verbindingen leggen met maatschappelijke organisaties met als doelstelling een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken die wij kunnen ondersteunen om (weer) mee te doen in de maatschappij!